“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ผนึก “วี ดิจิทัล อินชัวรันส์” เพิ่มช่องทางขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางญาณี โพธิบัวทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถซื้อประกันชีวิตได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น

โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T Life ที่ตรงตามความต้องการ ทั้งแบบประกันชีวิตให้ความคุ้มครองสูง แบบประกันออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนสูง และแบบประกันช่วยลดหย่อนภาษี  ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โทร. 02 351 1806