“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานการขาย บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตัวแทนพนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ T Life ในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต โดย T Life ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตพร้อมโปรโมชั่นเข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดี

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา