ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ตอกย้ำบริษัทฯ ปราศจากการคอร์รัปชั่น ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องครั้งที่ 3

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) จาก นายวิเชียร พงศธร กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในงาน CAC National Conference 2023  ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้