T Life ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธกับสมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับลดหย่อนภาษี ในช่วง Tax Season ปี 2565 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี ตามที่สรรพากรกำหนด พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และรับของพรีเมี่ยมภายในงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้