ผู้บริหาร ที ไลฟ์ ประกันชีวิต รับรางวัลชมเชยในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566

คุณวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลผลงานวิชาการชมเชย เรื่อง “การพัฒนาเกมกระดาน (Board Game) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นรากฐานในการจัดการความเสี่ยงและต่อยอดไปสู่การเติบโตของธุรกิจในอนาคต” ซึ่งเป็นรายงานการศึกษากลุ่มในหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (Thailand Insurance Symposium 2023) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งภายในงานได้เปิดเวทีสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย พร้อมชูผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปต่อยอดขยายผลในทางปฏิบัติต่อไป
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566