MBK LIFE ร่วมกับ True life Broker ส่งมอบกรมธรรม์ให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 บริษัทที ไลฟ์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ส่งมอบกรมธรรม์ แบบประกัน True Life Plus 2490 ให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยมี ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท.และคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย