MBK LIFE ผนึก ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ เพิ่มช่องทางขายประกันให้ลูกค้า

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ MBK LIFE ร่วมกับนายศรีกรุง อรุณสวัสดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ MBK LIFE ผ่าน ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการซื้อประกันให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายมีทั้งแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว หลากหลายรูปแบบให้ผลตอบแทนคุ้มค่าตามความต้องการของลูกค้า โดยมีนายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร MBK LIFE ร่วมในพิธี

นภาพ (จากซ้ายไปขวา)
ที่ 1 นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ 2 นายพิบูล วศินชัชวาล           กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ 3 นายศรีกรุง อรุณสวัสดี          ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 4 นางสาวนวพร อรุณสวัสดี       กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 5 นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์    กรรมการบริหารส่วนปฏิบัติการ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 6 นายนพดล เรืองจินดา           ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)