MBK LIFE นำตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ (แถวกลาง ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-MBK LIFE นำตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 เป็นการรวมพลังแสดงความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรและในธุรกิจประกันชีวิต ร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือตอบแทนสังคม ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณกุศล อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี