กิจกรรมงาน Learn Your Life 2018

นายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร และ นางจันทรจรัส บุญคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน Learn Your Life “จิตวิทยาในการสื่อสารสู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก “ครูเงาะ” หรือ คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด และ การแสดงชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในงาน เพื่อขอบคุณและมอบความสุขพร้อมความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสารให้กับลูกค้าของบริษัท ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟซีเนม่า ศูนย์การค้า MBK CENTER เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา